Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 Budowa oświetlenia gminnej drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 249 i 394 wraz z przyłączem kablowym w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (rejon ulic: Bukowej, Dębowej, Powstańców i Średni Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (Solec Kujawski, ul.Piaskowa-Średnia) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Skład RM, pełnione dyżury Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego w obr. ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym (Otorowo, gm. Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Uchwały RM od I do VI sesji (kadencji 2014 – 2018) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenów w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń Szczegóły