Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Powstańców Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE – obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001], ulica Średnia Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej niskiego napięcia obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Sprawozdania merytoryczno – finansowe Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Informacje o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr XXXIV/189/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zarządzenia – 2009 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Biblioteka Publiczna Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Wykaz ulg, umorzeń, odroczeń płatności Szczegóły