Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego w m. Rudy, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Lokalny Program Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Łąkowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Ubiegła kadencja 2006-2010 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 DECYZJE, OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA STAROSTY BYDGOSKIEGO Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Porządek obrad sesji i projekty uchwał Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zarządzenia – 2010 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego przy ulicy Nadbornej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE – obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski, ulica Ogrodowa Szczegóły