Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.01.2020 Zarządzenie Nr V/6/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnych kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Szczegóły
Przetargi 10.01.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej nr ew. 2843, o pow. 0,1901 ha. Szczegóły
Przetargi 10.01.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego oogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej nr ew. 2842, o pow. 0,1687 ha. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.01.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Utrzymania Miasta Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 Zarządzenie Nr V/11/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Przetargi 10.01.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr ew. 2767, o pow. 0,1345 ha. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Zarządzenie Nr V/5/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Zarządzenie Nr V/8/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Zarządzenie Nr V/197/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Zarządzenie Nr V/196/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły