Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.06.2019 Zarządzenie Nr V/94/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Zarządzenie Nr V/86/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Zarządzenie Nr V/93/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 maja 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły