Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2019 Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2025 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr IX/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia … lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023. Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr IX/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia … lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu Aktywności Lokalnej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2025. Szczegóły
Akty prawne 15.07.2019 Zarządzenie Nr V/122/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 15.07.2019 Zarządzenie Nr V/119/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr IV/34/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie udostępniania kanałów technologicznych, których właścicielem jest gmina Solec Kujawski oraz ustalania wysokości opłat za ich udostępnianie Szczegóły
Akty prawne 15.07.2019 Zarządzenie Nr V/115/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski – art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski Szczegóły