Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.610.97.2016.KB z 23.12.2016r.) dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.410.562.2016.KB z 23.12.2016r.) dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.1.SK.3.2016 z 27.12.2016r.) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.410.190.2016.KB z 31.05.2016r.), dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.410.32.2012.AG z 24.02.2012r.) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (N.NZ-42-1-SK-1/12 z 28.02.2012r.) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Akty prawne 03.04.2019 Zarządzenie Nr V/61/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.04.2019 Zarządzenie Nr V/56/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnego punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.04.2019 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: ROŚiR.6220.18.2016 z dnia 10.07.2017 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych”, przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Zarządzenie Nr V/62/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: ZADANIE 1 – Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim; ZADANIE 2 – Przebudowa i termomodernizacja segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim.” Szczegóły