Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnego Adama Michalaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnej Beaty Kołoty Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnej Justyny Gapskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnej Agnieszki Dorawy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnego Mariusza Damrata Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnego Dariusza Chojnackiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnej Grażyny Bieniek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnego Andrzeja Bąbki Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Zarządzenie Nr V/84/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa placu zabaw w ramach projektu pn. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dr Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.04.2019 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu”, przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły