Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2020 Zarządzenie Nr V/86/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 08.06.2020 Zarządzenie Nr V/85/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 08.06.2020 Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej podczyszczalni ścieków na terenie P.D. Drobex Sp. z o.o. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.06.2020 Oświadczenie majątkowe Lidii Szefke – Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.06.2020 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Szalewskiej – Prezesa Zarządu Solmed Sp. z o.o. złożone do 29.05.2020 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej-piasku ze złoża „WYPALENISKA I” Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 Uchwała Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6.04.2020 r. podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Zarządzenie Nr V/83/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły