Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 07.03.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej odcinka ul. Średniej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i ścieżki pieszo-rowerowej. Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 Zarządzenie Nr V/44/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Wdrażania Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Solec Kujawski „Bezpieczna Gmina” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.03.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Rogowskiej w związku z objęciem stanowiska Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2019 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.8.2018.2019) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2019 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.20.2019.KB) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2019 Podsumowanie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski – art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2019 Uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2019 Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2019 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Zarządzenie Nr V/40/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły