Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.01.2019 Uchwała Nr III/29/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Uchwała Nr III/28/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Uchwała Nr III/27/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Plan zamówień publicznych na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Zarządzenie Nr V/8/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Zarządzenie Nr V/7/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Zarządzenie Nr V/6/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Zarządzenie Nr V/3/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7 w Solcu Kujawskim oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Zarządzenie Nr V/4/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Zarządzenie Nr V/2/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły