Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2019 Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2019 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Zarządzenie Nr V/40/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Zarządzenie Nr V/39/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Zarządzenie Nr V/38/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 Zarządzenie Nr V/32/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Chrośna o wyznaczenie nowego terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Chrośna Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły