Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Biała Góra” Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej 80a w Solcu Kujawskim Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.02.2019 Wydawanie Metropolitarnej Karty Seniora Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.02.2019 Potwierdzanie profilu zaufanego Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 Zarządzenie Nr V/36/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2019 Zarządzenie Nr V/35/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły