Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2021 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyborów organów osiedli i sołectw działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia insygniów miasta i gminy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia flagi Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia herbu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia wzoru pieczęci Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły