Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.11.2018 Zarządzenie Nr IV/152/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 Zarządzenie Nr IV/149/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:”Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 Zarządzenie Nr IV/151/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie Nr IV/148/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie Nr IV/150/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.11.2018 Uchwała Nr LIII/422/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 14.11.2018 Uchwała Nr LIII/421/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, zmienionej Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 roku Szczegóły
Akty prawne 14.11.2018 Uchwała Nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły