Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2019 Uchwała Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 Zarządzenie Nr V/182/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia karty obiegowej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 Zarządzenie Nr V/181/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.12.2019 Zarządzenie V/180/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 11.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 16.12.2019 Zarządzenie V/179/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 11.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Gminy Solec Kujawskim w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 2 i 6 grudnia 2019 r. Szczegóły