Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 11.12.2019 Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Gminy Solec Kujawski na 2019 r. Szczegóły
Przetargi 09.12.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Dworcowej 5A wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz z ułamkową częścią gruntu. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2020-2022 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Szczegóły