Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 09.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/42/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/41/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Zarządzenie Nr IV/44/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Zarządzenie Nr IV/43/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu MiG Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2018 Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I”, na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zbiornikowej instalacji gazu propanowego składającej się z grupy 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6400 l (lub 6700 l), parownika gazu o wydajności odparowania do około 600 kg/h oraz przyłączy dla celów zasilania palników technologicznych suszarni zbóż” Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 Uchwała Nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 Uchwała Nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.03.2018 Oświadczenie majątkowe – Małgorzata Szalewska Szczegóły