Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2018 Zarządzenie Nr V/20/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie utworzenia funduszu premiowego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Zarządzenie Nr V/13/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskich w Solcu Kujawskim Szczegóły
Przetargi 18.12.2018 Archiwalny – Burmistrz Solca Kujawskiego o g ł a s z a II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. Bitwy Warszawskiej (nr ew.: 2595) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.12.2018 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.8.2018) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.12.2018 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły