Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia insygniów miasta i gminy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia flagi Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia herbu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia wzoru pieczęci Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/16/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz przyłączem wodociągowym i sterowaniem ramach projektu pn.: „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” oraz oświetlenia terenu, przyłącza energetycznego i kanalizacji sanitarnej. Szczegóły