Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zbiornikowej instalacji gazu propanowego składającej się z grupy 6 zbiorników naziemnych o pojemności 6400 l (lub 6700 l), parownika gazu o wydajności odparowania do około 600 kg/h oraz przyłączy dla celów zasilania palników technologicznych suszarni zbóż” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2018 Zmiana dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023″ Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Oświadczenie majątkowe Mariusza Zamorowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.06.2018 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk – Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 Zarządzenie Nr IV/88/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 Zarządzenie Nr IV/87/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 Zarządzenie Nr IV/86/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 Zarządzenie Nr IV/82/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Wdrażania Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Solec Kujawski „Bezpieczna Gmina” Szczegóły