Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna, Strumykowa, Leona Wyczółkowskiego na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 04.02.2020 Zarządzenie Nr V/24/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 03.02.2020 Zarządzenie Nr V/28/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 03.02.2020 Zarządzenie Nr V/13/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/133/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/132/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/131/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/130/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Zarządzenie Nr V/21/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie podziału lokalu, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 3/4 Szczegóły