Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 06.12.2018 Przetarg nieograniczony na: Remont murawy boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.12.2018 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2018 Prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski – etap wyłożenia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2018 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski – etap wyłożenia Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Zarządzenie Nr V/5/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy Solec Kujawski do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Zarządzenie Nr V/4/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia Zastępy Burmistrza Solca Kujawskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 05.12.2018 Zarządzenie Nr V/3/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Zarządzenie Nr V/2/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującej rozbudowę budynków inwentarskich dla dodatkowej obsady 90 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (360 DJP)”, przy ul. M. Kopernika w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującej rozbudowę budynków inwentarskich dla dodatkowej obsady 90 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (360 DJP)”, przy ul. M. Kopernika w Solcu Kujawskim Szczegóły