Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 26.11.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2018 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 15.11.2018r., NNZ.42.1.SK.1.2018 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Zarządzenie Nr IV/153/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi kancelarii Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Zarządzenie Nr IV/152/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka Szczegóły
Akty prawne 20.11.2018 Zarządzenie Nr IV/149/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:”Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” Szczegóły