Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.02.2018 Zarządzenie Nr IV/25/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.02.2018 Zarządzenie Nr IV/22/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Przetargi 12.02.2018 Dyrektor SCK w Solcu Kujawskim ogłasza II publiczny pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie kawiarni Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Zarządzenie Nr IV/21/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Zarządzenie Nr IV/24/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pod nazwą „Termomodernizacja budynku świetlicy Jagódka przy ul. Kujawskiej” oraz „Przebudowa świetlicy Jagódka przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Zarządzenie Nr IV/23/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach, stanowiących własność gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę” Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 Zarządzenie Nr IV/158/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.02.2018 Zarządzenie Nr IV/14/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Zarządzenie Nr IV/20/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 Uchwała Nr XXXVIII/323/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym Szczegóły