Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 05.06.2017 r., znak: ROŚiR.6220.18.2016 – „budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych” Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 08.05.2017 r., znak: ROŚiR.6220.24.2016 – „budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25.04.2017 r., znak: RL.6220.7.8.2016 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odc. od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28.04.2017 r., znak: ROŚiR.6220.18.2016 – „budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych” Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 07.04.2017 r., znak: ROŚiR.6220.24.2016 – „budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17.03.2017 r., znak: WOO.4200.1.2016.KŚ.5 – „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 09.03.2017 r., znak: ROŚiR.6220.7.2013 – Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej, polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 lutego 2017 r., znak: RL.6220.7.7.2016 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24.01.2017 r., znak: WOO.4200.1.2016.KŚ.2 – budowa drogi ekspresowej S-10 Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16.01.2017 r., znak: ROŚiR.6220.1.2016 – montaż wewnątrz istniejącego budynku instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników Szczegóły