Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17.01.2019 r., znak: ROŚiR.6220.7.2013 – „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (…), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)” Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17.01.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018, dot. budowy lakierni meblowej na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019 Szczegóły