Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.07.2019 Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02.07.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018, dot. budowy lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 03.06.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018, dot. budowy lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16.04.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018, dot. budowy lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02.04.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.6.2018, dot. wydania decyzji zmieniającej decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych”, przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 25.03.2019 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 25.03.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.9.2018, dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, śrutowanie, przebudowa zjazdu z drogi publicznej, rozbudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 8” Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 04.03.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018, dot. budowy lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17.01.2019 r., znak: ROŚiR.6220.7.2013 – „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (…), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)” Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17.01.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018, dot. budowy lakierni meblowej na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019 Szczegóły