Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2020 – dot. „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” oraz „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej w Solcu Kujawskim pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”. Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 marca 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2019 – dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o. o. w miejscowości Makowiska, na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8 obręb Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 12 marca 2020 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016 dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I” w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 2020 r., znak: WOO.4200.1.2016.ADs.47 – dot.”Budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 lutego 2020 r. , znak: ROŚiR.6220.1.1.2020 – dot. „Budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna, Strumykowa, Leona Wyczółkowskiego na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 03.02.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 lutego 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2019 – dot. przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.” w miejscowości Makowiska Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 21.01.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.11.2018 – dot. przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu” w Solcu Kujawskim przy ul. Leśnej Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.3.2019 – dot. przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną … na terenie P. D. DROBEX Sp. z o.o.” Szczegóły