Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.01.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.3.2019 – dot. przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną … na terenie P. D. DROBEX Sp. z o.o.” Szczegóły