Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2020 r. informujące, że w związku z postępowaniem zażaleniowym prowadzonym przez GDOŚ na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27.06.2014 r…. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 8.06.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.4.2020 – dot. „Budowa parkingu-bazy technicznej dla ZGK Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5.06.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.3.2019 – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 4 czerwca 2020 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016 – dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej-piasku ze złoża „WYPALENISKA I” Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 01 czerwca 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.5.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20 maja 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.3.2019 – dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej podczyszczalni ścieków technologicznych o część biologiczną…….na terenie P.D. Drobex Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2020 – dot.”Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: ” Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” oraz „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej w Solcu Kujawskim pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”.j Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2020 – dot. „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” oraz „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej w Solcu Kujawskim pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”. Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 marca 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2019 – dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o. o. w miejscowości Makowiska, na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8 obręb Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 12 marca 2020 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016 dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I” w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły