Obwieszczenia, zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.12.2019 Obwieszczenie z dnia 2.12.2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim…… Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych… Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Obwieszczenie zawiadamiające o wydanej decyzji z dnia 16.05.2019 r. znak: GD.ZUZ.5.421.528.2018.JL udzielającą Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych rowów infiltracyjnych…. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.04.2019 r., znak: GD.ZUZ.5.421.528.2018.JL Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 11 marca 2019 r., znak GD.ZUZ.5.421.293.2018.MM Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW WP z dnia 22.01.2019 r., znak: GD.ZUZ.5.421.293.2018.MM, dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (…) Szczegóły