Obwieszczenia, zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zalewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego GD.ZUZ.5.4210.247.2020.MT Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zalewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego GD.ZUZ.5.421.515.2019.EF Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z dnia 28.05.2020 r. podający do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6.04.2020 r. podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Obwieszczenie z dnia 2.12.2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim…… Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych… Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Obwieszczenie zawiadamiające o wydanej decyzji z dnia 16.05.2019 r. znak: GD.ZUZ.5.421.528.2018.JL udzielającą Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych rowów infiltracyjnych…. Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.04.2019 r., znak: GD.ZUZ.5.421.528.2018.JL Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 11 marca 2019 r., znak GD.ZUZ.5.421.293.2018.MM Szczegóły