Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2412, 2202/6, 2202/4, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. „rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Chrosna”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 75/6, obręb ewidencyjny Chrosna [Nr 0001], gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 106, 108/2, 109, 2413, 2419, 2423, M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Stanowisko Burmistrza Solca Kujawskiego dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia…. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Wojewody Kuj. – Pom. umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Bydgoskiego Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 listopada 2019 r. informujące o wniesionym odwołaniu od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 11/2019 wydanej w dniu 16.10.2019 r….. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 20.11.2019 r. o godz. 17.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Leśnego Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 18.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy „Jagódka” odbędzie się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Kujawska Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 14.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy w Chrośnie odbędzie się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Chrośna Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.10.2019 r. zawiadamiające o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań… Szczegóły