2017r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2017 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej dz. nr 60/1, obręb Makowiska Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 LICP – o znaczeniu gminnym – przebudowa nieczynnego zbiornika ścieków, dz. nr 251 Wypaleniska Szczegóły