2018r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, M.Solec Kujawski-Wypaleniska Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej, ul. Kasztanowa w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu i przyłączy gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Nadborna w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa abonenckiej linii kablowej SN – 15kV, Otorowo, Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa obiektu transportu publicznego – M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej – ul. Garbary, M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym – Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym ul. Tęczowa w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej ś/c dn 63PE wraz z przyłączem, ulica Pogodna Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły