2018r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.06.2018 Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym – budowa elektroenergetycznej sieci nn, zasilającej złącze kablowo pomiarowe do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu, przyłącza gazu oraz stacji gazowej dla celów zasilania palnika technologicznego projektowanej suszarni zbóż – Makowiska, Otorowo gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 4 przy placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej – Dom Dobrych Praktyk Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej, dz. nr 163/3, 163/4, 168/22, obręb Otorowo Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 PE, dz nr 318/8, 318/13, 319/1, 337, 2813. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 LICP – o znaczeniu lokalnym – budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z demontażem linii napowietrznej nn 0,4 kV Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 LICP – o znaczeniu gminnym -budowa sieci gazowej ś/c dn 90PE obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej ś/c dn 63PE obręb M.Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, obręb Chrośna Szczegóły