2019r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej w miejscowości Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 107/13, 106, 109, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 676/24, 676/18, 677/3, 678/9, 676/16, 676/30, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej w Solcu Kujawskim, o blok dydaktyczny z zapleczem szatniowo sanitarnym, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi, na działkach o numerach ewidencyjnych 375/102, 372/1, 371/1, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję oświaty w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 732/5, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu i przyłącza gazu, ul. Kujawska w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej n/c dn110PE, dn125PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 307/133, 307/132, 315/5, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci gazowej ś/c dn63PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2417, 2412, 2418, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu, przyłącza gazu oraz stacji gazowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 889/14, 889/5, 889/3, 890/3, 891/26, 891/14, 888/3, 892/3, 679/25, 1149/1, 751/1, 750/3, 748/3, 2461, 752/1, 747/10 i 747/20, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 LICP-o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 891/26, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły