2019r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.03.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej n/c dn110PE, dn125PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 307/133, 307/132, 315/5, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci gazowej ś/c dn63PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2417, 2412, 2418, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu, przyłącza gazu oraz stacji gazowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 889/14, 889/5, 889/3, 890/3, 891/26, 891/14, 888/3, 892/3, 679/25, 1149/1, 751/1, 750/3, 748/3, 2461, 752/1, 747/10 i 747/20, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 LICP-o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 891/26, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 LICP-o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 892/18, 892/14, 891/11, 891/14, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 LICP – o znaczeniu gminny – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1256/8, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły