2020r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 2643, 2644, 2476, 2645, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbudowa budynku Leśniczówki Chojnaty o pomieszczenie kancelarii oraz przebudowy wejścia do części mieszkalnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 26161/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004] Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Solcu Kujawskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2423, 108/3, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90/63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE do budynku mieszkalnego, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1217/4, 1235/3, 1235/8, 1235/9, 1235/10, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 28.05.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z przebudową dróg gminnych w Solcu Kujawskim dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 899/62, 1346/16, 1346/1, 1346/4, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej niskiego cisnienia dn 125 PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 307/125, 308/1, 315/5, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90/63 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE (szt. 6) do budynków mieszkalnych, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 26, 32, 34, 43/2, 75, 106, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] oraz 96/1, 96/2, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 97/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wypaleniska [Nr 0005], gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2412, 2202/6, 2202/4, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. „rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Chrosna”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 75/6, obręb ewidencyjny Chrosna [Nr 0001], gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 106, 108/2, 109, 2413, 2419, 2423, M. Solec Kujawski Szczegóły