2020r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2412, 2202/6, 2202/4, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. „rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Chrosna”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 75/6, obręb ewidencyjny Chrosna [Nr 0001], gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 106, 108/2, 109, 2413, 2419, 2423, M. Solec Kujawski Szczegóły