MPZP – w trakcie opracowania

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.06.2020 MPZP terenu „Otorowo I” położonego w obrębie ewidencyjny Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 MPZP terenu położonego w obrębie ewidencyjny Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 MPZP – terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 MPZP terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 MPZP – „ul. ks. Piotra Skargi – częsć wschodnia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 MPZP – „droga krajowa nr 10 – częsć północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 MPZP „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 MPZP terenu „Garbary – Powstańców – Srednia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 MPZP „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r. Szczegóły