Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2019 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów…. Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.09.2019 zatwierdzającą opracowanie pt: „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi S-10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń…. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.06.2019 r. o wszczęciu postępowania… Szczegóły