Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia Starosty Bydgoskiego

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 13.09.2019 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 10.09.2019 r., na wniosek Pani Krystyny Mikulskiej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 29.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 2.08.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 lipca 2019 r. o wydaniu w dniu 15.07.2019 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg w Solcu Kujawskim w ramach zadania „Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 8 lipca 2019 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 22.05.2019 r. zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 40, położonej w obrębie Makowiska…. Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 15 maja 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg w Solcu Kujawskim w ramach zadania „Budowa dróg na Osiedlu Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859 C i 050860 C w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.01.2017 Postępowanie w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmujące elektroenergetyczną linię kablową SN 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN 15 kV w miejscowosci Solec Kujawski (WB.6740.2392.2016) Szczegóły
Artykuł 29.12.2016 Postępowanie w zakresie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 KV wraz ze słupami (18 szt.) w m. Solec Kujawski Szczegóły