Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.12.2016 Postępowanie w zakresie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 KV wraz ze słupami (18 szt.) w m. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 MPZP dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (rejon ulic: Bukowej, Dębowej, Powstańców i Średniej) Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej DN 110PE w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. Młyńska w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. Kujawska Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Obwieszczenia Burmistrza – regulacja stanu prawnego nieruchomosci (postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy) Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej (PE fi 90) w m. Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.08.2016 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Szczegóły