Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.10.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE (szt. 2) do budynków mieszkalnych, ulica Wiejska Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17.10.2019 r. zawiadamiające o wniesionym odwołaniu do wojewody Kujawsko – Pomorskiego od wydanej przez Starostę Bydgoskiego decyzji z dnia 10.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.10.2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 21.10.2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Rybołów” Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 29.10.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Przyłubiu odbędzie się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17.10.2019 r. w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego od wydanej przez Starostę Bydgoskiego decyzji z dnia 10.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 23.10.2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego…. Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023″ Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23.09.2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Fala” w Warszawie… Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów…. Szczegóły