Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia dn 90PE, dn63PE, ul. Młyńska w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – remont, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, M.Solec Kujawski-Wypaleniska Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 MPZP terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej, ul. Kasztanowa w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu i przyłączy gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Nadborna w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa abonenckiej linii kablowej SN – 15kV, Otorowo, Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa obiektu transportu publicznego – M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej – ul. Garbary, M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym – Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły