Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2018 LICP – o znaczeniu lokalnym – budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z demontażem linii napowietrznej nn 0,4 kV Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 LICP – o znaczeniu gminnym -budowa sieci gazowej ś/c dn 90PE obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej ś/c dn 63PE obręb M.Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, obręb Chrośna Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej oraz ul. Nadbornej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 MPZP „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 MPZP terenu „Garbary – Powstańców – Srednia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 LICP – o znaczeniu gminnym – zmiana sposobu użytkowana istniejącego budynku szkoły na przedszkole dz. nr 498 obręb M.Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 MPZP „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły