Rokowania – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tęczowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2203/2, wraz z udziałem wynoszącym 1/7 w gruncie działki 2203/11. Szczegóły
Artykuł 23.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tęczowej, (nr ew.: 2203/1), wraz z udziałem 1/7 w gruncie działki nr 2203/11. Szczegóły
Artykuł 23.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej (nr ew.: 435/6) Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Archiwalny – Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza rokowania, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej. Szczegóły