Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr ew.: 2578, 2579, 2583) Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr ew.: 2038/1, 2038/3, 2038/4) Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Nieruchomości położone są na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr ew.: 1021/7) Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr ew.: 815/6 i 820/3). Szczegóły
Artykuł 30.05.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Archiwalny – Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły