Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego (dz. nr ew.: 831/19- rejon ul. Lipowej).. Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (ul. Dworcowa 13/10) Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ( dz. nr ew.: 1055/4 – ul. Paryska ) Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Archiwalne – Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży (Mickiewicza 3/22). Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Archiwalne – Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży (Dworcowa 9/31). Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Archiwalne – Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży (Piastów 3/3). Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wywieszony wykaz lokali użytkowych do oddania w użyczenie Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wywieszony wykaz obejmujący dwa lokale użytkowe z przeznaczeniem do prowadzenia działalności handlowo-usługowej Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (263/20) Szczegóły