Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.09.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej na terenie Parku Przemysłowego (nr ew.: 1022/16) Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim na tablicy ogłoszeń przy ul. 23 Stycznia 7, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim na tablicy ogłoszeń przy ul. 23 Stycznia 7, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położoną w Solcu Kujawskim, na terenie Parku Przemysłowego (dz. nr ew.: 1022/27) Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Archiwalny – Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły