Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7 został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży (dz. nr ew.: 2777) Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży (nr ew.: 263/16) Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży (nr ew.: 263/15) Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr ew.: 1048/4 i 1047/8). Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 34 położonego przy ul. H Sienkiewicza 4 Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Archiwalny – Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły