Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Kujawskiej (nr. ewid. 676/32 i 676/34) Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe, położone na terenie miasta Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr. ewid. 2220/2 – ul. Tęczowa)) Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr. ewid. 2837, 2838, 2839, 2840) Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – ul. Robotnicza 2/5 Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. (nr ewid. 2695) Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych do oddania w użyczenie (ŚDS, MGOPS, WTZ) Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr ew.: 2203/1 i 2203/2) Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (nr ew.: 808/1) Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Archiwalne – Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży (Mickiewicza 3/22). Szczegóły