Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.04.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, położonych na terenie miasta Solec Kujawski, z przeznaczeniem pod garaż przy ul. Dworcowej. Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości do wynajęcia z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż handlowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Tartacznej 25. Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ( dz. nr: 2845/1, 2845/2, 2845/4, 2845/6, 2845/7, 2845/8 ) Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy ( ul. Żwirki i Wigury 7/18 ) Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy ( ul. Piastów 5 ) Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy ( ul. Adama Mickiewicza 3 ) Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr ew.: 2772- ul. Żurawia) Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej (dz. nr ew.: 676/31 – ul. Kujawska) Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Archiwalne – Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży (Mickiewicza 3/22). Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Archiwalne – Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży (Dworcowa 9/31). Szczegóły