Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr ew.: 2766) Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (Dworcowa 7/8) Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Unii Europejskiej, nr ew.: 1022/18) Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w udziale wynoszącym 1/2 (ul. Targowa, nr ew.: 301/99 i 301/101) Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Kujawskiej (nr. ewid. 676/32 i 676/34) Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe, położone na terenie miasta Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr. ewid. 2220/2 – ul. Tęczowa)) Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr. ewid. 2837, 2838, 2839, 2840) Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – ul. Robotnicza 2/5 Szczegóły