Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego (nr ew.: 1022/26 i 1022/27) Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wywieszony wykaz lokalu użytkowego do oddania w użyczenie na pomieszczenia na rzecz MGOPS Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, położonych przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (nr ew.: 1022/27) Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (nr ew.: 1022/26) Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr ew.: 1022/18) Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Archiwalny – Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły