Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. (Park Przemysłowy, ul. Paryska) Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wywieszony wykaz do oddania w dzierżawę w trybie ustnego przetargu ograniczonego garaże blaszane (ul. Robotnicza 2) Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr ew.: 808/2) Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne i pod garaż blaszany. Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (nr ew.: 1074/22) Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (nr ew.: 790/62) Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Bitwy Warszawskiej, nr ew.: 2595) Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Bitwy Warszawskiej, nr ew.: 2594) Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia nr 7, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. por. Z. Gierlińskiego (nr ew.: 2585) Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców Szczegóły