Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.11.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (263/20) Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (nr ew.: 263/14) Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Archiwalny – Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły