Zamówienia Publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 03.04.2020 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjnego, odcinka kanalizacji deszczowej i odcinka drogi gminnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Zapytanie na dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.03.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę oświetlenia na Osiedlu Leśnym w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.01.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.01.2020 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach stanowiących własność Gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.12.2019 Przetarg nieograniczony na termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót mających na celu bieżące utrzymanie gminnych dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej i betonowej na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2019 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2019 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego Szczegóły