Zamówienia Publiczne

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 14.01.2020 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach stanowiących własność Gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.12.2019 Przetarg nieograniczony na termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót mających na celu bieżące utrzymanie gminnych dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej i betonowej na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2019 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2019 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.10.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.10.2019 Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.10.2019 Przetarg nieograniczony na rozbudowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.10.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego – budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski Szczegóły