Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 09.11.2018 Przetarg nieograniczony na: Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.11.2018 Budowa odcinka drogi gminnej ,ul. Unii Europejskiej,w ramach zadania Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji do podlewania zieleni wraz z przyłączem wodociągowym w ramach projektu”Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia,przy Rondzie im Burmistrza Antoniego Nawrockiego”,fontanny wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz oświetlenie terenu. Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2018 Przetarg nieograniczony na: Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.10.2018 Przetarg nieograniczony na:Budowę ścieżek komunikacyjnych,chodników,placu z fontanną i elementów małej architektury w ramach projektów dotyczących przebudowy strefy zieleni miejskiej i stworzenia strefy rekreacyjnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.08.2018 Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: Place zabaw na Osiedlu Leśnym. Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.08.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji adaptacji i przebudowy segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 na potrzeby MGOPS w ramach zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza-przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12″ Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.08.2018 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.07.2018 Przetarg nieograniczony na Zakup i Dostawę wyposażenia szkolnego do pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych i kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i 4 i Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej w Solcu Kujawskim Szczegóły