Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót mających na celu bieżące utrzymanie gminnych dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej i betonowej na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2019 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.10.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.10.2019 Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.10.2019 Przetarg nieograniczony na rozbudowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.08.2019 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie szaty roślinnej wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury w ramach projektu pn: Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.06.2019 Przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2019 Wykonanie szaty roślinnej wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury w ramach projektu pn.: „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” Szczegóły