Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 23.05.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018. do 30.06.2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.05.2018 Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi dojazdowej, budowę parkingu oraz śmietnika i zjazdu. Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.04.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.04.2018 Przetarg nieograniczony na: Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018r.. Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.03.2018 Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego świetlicy Jagódka w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.03.2018 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji termomodernizacji i przebudowy budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.02.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.02.2018 Przetarg nieograniczony na Budowę ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2018 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.02.2018 Przetarg nieograniczony na:Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej Jagódka w Solcu Kujawskim. Szczegóły