Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 05.06.2020 Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach budynków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.05.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do szkół w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.05.2020 Przetarg nieograniczony na budowę dróg gminnych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.04.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do szkół w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.04.2020 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjnego, odcinka kanalizacji deszczowej i odcinka drogi gminnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.01.2020 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach stanowiących własność Gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.12.2019 Przetarg nieograniczony na termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót mających na celu bieżące utrzymanie gminnych dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej i betonowej na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły