Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 20.02.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w segmencie A budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.02.2018 Przetarg nieograniczony na Budowę ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2018 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.02.2018 Przetarg nieograniczony na:Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej Jagódka w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.02.2018 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe,drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.01.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kościelnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2017 Przetarg na docieplenie dachu i wymianę obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2017 Przetarg nieograniczony na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,Studium Wykonalności i Karty Przedsięwzięcia Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.12.2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek podległych gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2017 Przetarg nieograniczony na budowę odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego” Szczegóły