Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 31.08.2018 Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: Place zabaw na Osiedlu Leśnym. Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.08.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji adaptacji i przebudowy segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 na potrzeby MGOPS w ramach zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza-przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12″ Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.08.2018 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.07.2018 Przetarg nieograniczony na Zakup i Dostawę wyposażenia szkolnego do pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych i kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i 4 i Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.06.2018 Przetarg nieograniczony na:Budowę otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2018 Przetarg nieograniczony na: Przebudowę ogrodzenia w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Urzędu” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2018 Przetarg nieograniczony na : Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.06.2018 Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.05.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018. do 30.06.2019 Szczegóły