Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 28.06.2019 Przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2019 Wykonanie szaty roślinnej wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury w ramach projektu pn.: „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2019 Przetarg nieograniczony na na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.06.2019 Przetarg nieograniczony na Zadanie nr 1: „Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji i zadanie nr 2: „Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy świetlicy wiejskiej „Jagódka” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.05.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.04.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.03.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania pn: Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim; Przebudowa i termomodernizacja segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.03.2019 Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.03.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej odcinka ul. Średniej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i ścieżki pieszo-rowerowej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.03.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły