Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 25.01.2019 Przetarg nieograniczony na termomodernizację i przebudowę budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.01.2019 Przetarg nieograniczony na budowę odcinka drogi gminnej,ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.01.2019 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe,drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach,stanowiących własność Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.01.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie i uruchomienie fontanny na Skwer im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.01.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – BZPiFZ.27.33.2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.12.2018 Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.12.2018 Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg gminnych na terenie gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2018 Przetarg nieograniczony na: Remont murawy boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania. Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.12.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim Szczegóły