Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 23.11.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.11.2018 Przetarg nieograniczony na: Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.11.2018 Budowa odcinka drogi gminnej ,ul. Unii Europejskiej,w ramach zadania Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2018 Przetarg nieograniczony na: Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.10.2018 Przetarg nieograniczony na:Budowę ścieżek komunikacyjnych,chodników,placu z fontanną i elementów małej architektury w ramach projektów dotyczących przebudowy strefy zieleni miejskiej i stworzenia strefy rekreacyjnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.08.2018 Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: Place zabaw na Osiedlu Leśnym. Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.08.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji adaptacji i przebudowy segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 na potrzeby MGOPS w ramach zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza-przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12″ Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.08.2018 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.07.2018 Przetarg nieograniczony na Zakup i Dostawę wyposażenia szkolnego do pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych i kreatywności dla Szkół Podstawowych nr 1 i 4 i Gimnazjum nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej w Solcu Kujawskim Szczegóły