Przetargi nieograniczone

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 04.07.2017 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.06.2017 Prowadzenie monitoringu środowiskowego oraz sprawowanie funkcji eksperta do spraw remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych w partnerskim Projekcie międzynarodowym nr CE394 wraz z opracowaniem metody ich unieszkodliwienia” Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.05.2017 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane i instalacyjne w ramach termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.04.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.04.2017 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg na Osiedlu Leśnym w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2017 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.12.2016 Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza I nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Szczegóły
Artykuł 16.05.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem stacji transformatorowej (ul. Akacjowa) Szczegóły